Στην προσπάθειά μας να κάνουμε το Giant πιο προσιτό και πιο ελκυστικό στις επιχειρήσεις,

προωθείται μόνο μέσω των e-shops που το αγόρασαν και το χρησιμοποιούν.

Έτσι κάθε αγοραστής και κάτοχός του είναι ταυτόχρονα και αμειβόμενος πωλητής του προγράμματος.

Για πληροφορίες σχετικά με τιμή επικοινωνήστε με το site που πρωτοείδατε το Giant.